شماره حسابهای بانکی

 

شماره حسابهای بانکی
جهت انتقال وجه مورد نظر در صورتی که موفق به پرداخت و خرید اینترنتی نشدید میتوانید به هر کدام از کارتهای بانکی زیر مبلغ را کارت به کارت نمایید.

۶۲۷۴۱۲۱۱۵۴۹۴۵۴۷۱ بانک اقتصاد نوین
۶۰۳۷۶۹۱۶۴۲۱۳۷۷۲۳ بانک صادرات
۵۰۲۲۲۹۱۰۴۳۳۶۶۶۶۳ بانک پاسارگاد
۶۲۲۱۰۶۱۲۰۹۱۸۶۶۳۶   بانک پارسیان
صاحب حساب؛رامین حسین ابادی

"" به علاقه مندی ها اضافه شد